Amersfoort
0616946704
coach [at] marjolijnpeters.nl

Hoogbegaafdheid. Wat is het wel?!

Van hoogbegaafden wordt vaak gedacht dat ze alles zelf wel kunnen. Dat ze slim genoeg zijn om alles in één keer te snappen. Hoogbegaafden lopen volgens velen achter in hun sociale ontwikkeling en vaardigheden en het zijn betweters.

Klopt dat allemaal wel? Het zijn nogal 'stevige' uitspraken...

Dit is wat hoogbegaafdheid wel is

Een hoogbegaafd kind heeft een IQ van meer dan 130. Maar, dat is niet alles. Een IQtest gaat namelijk voorbij aan onder andere de creativiteit van het kind, de snelheid van het denken, het concentratievermogen en de manier waarop dit kind met de huidige technologische ontwikkelingen omgaat.

Hoogbegaafde kinderen stellen onverwachte vragen, ze zijn nieuwsgierig, ze kunnen dagdromerig overkomen, ze weten veel en ze kunnen veel zonder daar ogenschijnlijk hard voor te werken, ze combineren ingewikkelde en abstracte ideeën tot nieuwe informatie en mogelijkheden.

Hoogbegaafde creatieve kinderen zien uitzonderingen, zijn verwonderd en vragen zich veel af, soms komen ze over als dromerig, ze spelen met ideeën en mogelijkheden en ze lopen over van ideeën (waarvan sommige nooit worden gerealiseerd).

De duidelijke interesse en drive van hoogbegaafde kinderen heeft voeding nodig, dan kunnen hun hersenen groeien. Krijgen ze geen uitdaging? Dan hebben ze wel de capaciteiten, maar dan groeien hun hersenen niet!

Hoogbegaafde kinderen vinden het fijn om te beginnen bij het probleem en dan op zoek te gaan naar de informatie die ze nodig hebben om dat probleem op te lossen. En dan is er nog hun grote rechtvaardigheidsgevoel, het zich al snel eigen maken van de sociale omgangsregels en het niet snappen als een ander kind zich niet aan die regels houdt. 

Hoogbegaafden beleven alles intens en doen ook alles intens. Als we dat niet zien en onderkennen, dan doen we ze tekort. En een kind dat tekort krijgt, stoot zijn neus en raakt teleurgesteld. 

De grapjes van hoogbegaafde kinderen worden door andere kinderen van dezelfde leeftijd vaak niet begrepen. Ze worden al snel vreemd of een nerd gevonden. Zo worden ze  een 'makkelijk' slachtoffer om te pesten. Om te voorkomen dat ze worden buitengesloten of gepest gaan de hoogbegaafde kinderen zich aanpassen. Ze gaan onderpresteren.

Ieder kind heeft uitleg en ondersteuning nodig

Als je hoogbegaafd bent dan ben je niet in staat om alles in één keer zelfstandig te kunnen. Denk bijvoorbeeld aan lopen, leren fietsen, leren lezen, leren rekenen. Het aanleren van een vreemde taal, het maken van tekeningen in 3D perspectief of het werken met een tablet.

Ieder kind, dus ook een hoogbegaafd kind, heeft behoefte aan iemand die hem of haar uitlegt hoe iets werkt. Samen iets nieuws onderzoeken, ervaren, experimenteren, leren, dat is ook voor hoogbegaafde kinderen heel hard nodig. Alleen dan wel op een moeilijker, uitdagender, meer verdiepend niveau.

Hoogbegaafdheid vroeg herkennen

Lees de lijst met kenmerken van hoogbegaafdheid..

Door de mogelijke hoogbegaafdheid op jonge leeftijd te herkennen ben je in staat om je kind op een goede manier te begeleiden. Je snapt waar al die vragen vandaan komen. Je weet hoe belangrijk het is om uit te dagen tot nadenken, zonder dat je je kind op zijn tenen laat lopen. Je bent in staat om je kind te helpen leren hoe je dingen leert. Je kunt je kind bevestigen in de dingen die het al kan en heeft ontwikkeld. Je legt de nadruk op de manier waarop een doel bereikt wordt, in plaats van op het bereiken van het doel zelf.

Dan ben je in staat om goed te reageren als je kind dit soort situaties tegenkomt:

Het kind (Ivo) vraagt om het rode blokje en krijgt een blauw blokje. Ivo krijgt vervolgens te horen dat hij niet zo moet zeuren.... Hoe zou het zijn als je het speelvriendje uitlegt dat het blokje dat hij gaf niet rood is, maar blauw? Om vervolgens te laten zien wat wel het rode blokje is.

Thuis

Thuis is er meestal niet zo heel veel aan de hand. De ouders vinden wat hun kind kan 'gewoon', dit is wat ze gewend zijn dat hun kind kan. Vaak zijn deze ouders zelf ook hoogbegaafd. Dat er thuis op een bepaalde manier wordt gedacht, gewerkt, gelachen, dat is hoe deze mensen het kennen.

Vaak hebben deze ouders veel speelgoed voor hun kind. Ze kopen al vroeg speelgoed met een hogere leeftijdsindicatie. Deze ouders merken dat hun kind zich verveelt als ze het niet 'in beweging houden/ bezig houden'. 

Heb je behoefte aan praktische kennis en/ of ondersteuning? Neem dan gerust contact op. Samen weten we meer.

Op het kinderdagverblijf

Voor deze kinderen is het heel fijn om een kinderdagverblijf met een verticale groep te vinden. Zo kunnen ze spelen met kinderen die al wat ouder zijn en ligt er speelgoed dat wat moeilijker is. Als het kinderdagverblijf dan ook nog dit kind ondersteunt bij het oplossen van de moeilijkere puzzel en ziet dat het kind vraagt om het 'rode blokje', dan heeft het kind een fijne plek gevonden.

Hoe ga je als kinderdagverblijf om met deze kinderen? Marjolijn helpt jullie graag bij het vormgeven van mogelijkheden en het schrijven van beleid.

Op de basisschool

Vaak gaat het al vroeg mis op de basisschool, dat kan zelfs al in groep 1 of 2 gebeuren. Als jouw kind bijvoorbeeld al kan lezen als het naar groep 1 gaat, dan is het te hopen dat het niet hoeft te wachten tot dat mag in groep 3. Als jouw kind al sommetjes tot 20 kan maken en tot 100 kan tellen, dan is het te hopen dat de juf of meester daar een mogelijkheid voor biedt.

Hoe ga je als basisschool om met deze kinderen? Marjolijn helpt jullie graag bij het vormgeven van mogelijkheden en het schrijven van beleid.

WOWcoaching & opstellingen
Mookhof 3, 3826KB AMERSFOORT
0616946704 | coach [at] marjolijnpeters.nl
Ook te volgen op Facebook

Copyright © 2007