Amersfoort
0616946704
coach [at] marjolijnpeters.nl

Ter ondersteuning bij het kiezen van een basisschool.

Zet voor jezelf een aantal zaken op een rijtje

Over je kind

 1. Wat zijn de sterke punten van ons kind? Wat heeft ons kind nog te leren?
  Gebruik je eigen gevoel en inzichten. Vraag gerust advies aan degene die jouw kind heeft opgevangen in de afgelopen jaren. Wat zien zij? Welke tips hebben ze? Kennen ze daar een leuke basisschool bij?
 2. Heb je de indruk dat jullie kind langzamer is dan gemiddeld of juist sneller? Weet je welke uitdagingen je dan tegen kunt komen op de basisschool?

Over de randvoorwaarden die je stelt aan de basisschool en eventuele opvang

 1. Kiezen jullie voor een basisschool met een geloofsovertuiging of niet?
 2. Hoe ver van jullie huis mag de basisschool zijn?
 3. Is er opvang nodig? Zo ja voor welke vorm van opvang kiezen jullie dan?
 4. Is de opvang van jullie keuze te realiseren in combinatie met de basisschool die jullie op het oog hebben?
 5. Als je kiest voor buitenschoolse opvang. Vind je het dan belangrijk dat de BSO dezelfde visie heeft als de gekozen basisschool?

Ervaringen en informatie in je omgeving

 1. Waar gaan de kinderen of vriendjes uit de buurt naar school? Wat kunnen die ouders vertellen over de basisschool? Welke positieve of negatieve ervaringen hebben zij opgedaan? Op basis waarvan hebben deze ouders hun keuze gemaakt?

Vragen over/ aan de basisschool

Visie en randvoorwaarden

 1. Welke visie heeft de basisschool op kinderen en hun ontwikkeling?
 2. Hoe zorgt deze school ervoor dat duidelijk wordt of ons kind langzamer of sneller is dan gemiddeld? En welke ondersteuning en begeleiding wordt er dan geboden?
 3. Is deze school flexibel genoeg om op de individuele (leer)behoeften van kinderen in te spelen? Hoe doen ze dat dan?
 4. Is deze basisschool in staat om de verschillende leerstijlen te ondersteunen?
 5. Welke buitenschoolse activiteiten worden er door de school georganiseerd? Vanuit welke visie?
 6. Hoe zorgt deze basisschool voor een veilig en sociaal klimaat dat groei en ontwikkeling mogelijk maakt? Is er een klimaat waarin fouten gemaakt mogen worden, zonder daarop te worden afgerekend?
 7. Hoeveel aandacht is er voor ‘niet schoolse vakken’, zoals muziek, creativiteit, drama, techniek?

Ondersteuning van ons kind

 1. Hoe helpt de basisschool kinderen om een positief zelfbeeld te ontwikkelen en behouden?
 2. Heeft ons kind de mogelijkheid om kinderen uit andere groepen te leren kennen?
 3. Heeft ons kind de mogelijkheid om eigen kwaliteiten te laten zien op deze basisschool? Ook als deze buiten het aangeboden onderwijs vallen?

Ouders en contact met school

 1. Krijgen we als ouders de mogelijkheid om bij school betrokken te zijn?
 2. Hoe krijgen we als ouders een indruk van de schoolprestaties van ons kind?
 3. Hoe en wanneer krijgen we bericht van school over bijvoorbeeld de ontwikkelingen van ons kind, extra ondersteuning die ons kind nodig heeft, signalen die ons kind afgeeft?
 4. Hoe kunnen we contact opnemen met de basisschool, de leerkracht, de zorgcoördinator?
 5. Maakt de basisschool gebruik van competenties van ouders? Is er voor ouders een mogelijkheid om hun kennis en kunde te delen met de leerlingen?
 6. Luistert de bassischool naar ons als ouders? Hebben ze oor en oog voor wat wij te vertellen hebben? Willen ze met ons overleggen? Nemen ze onze input mee in de keuzes die ze maken?

Heb je nu antwoord op deze vragen?

 • Hoe sluit de school aan bij de onderwijsbehoeften van mijn kind?
 • Hoe gaat school mijn kind helpen om te ontwikkelen?
 • Hoe gaat school mijn kind helpen om in het eigen tempo te werken/ leren/ groeien?
 • Hoe kan mijn kind zijn/ haar talenten en interesses laten zien?
 • Hoe helpt school mijn kind om zijn/ haar talenten en interesses te ontdekken?
 • Hoe helpt school mijn kind om alle nieuwe ontwikkelingen te volgen en hiervan te leren?
 • Hoe betrekt school ouders en andere kennisbronnen bij de school en het onderwijs?
 • Hoe helpt school de leerlingen om respect en begrip voor elkaar en elkaars kunnen te hebben?
 • Hoe voorkomt school dat het mijn kind tegenhoudt in zijn/ haar tempo?
 • Welke mogelijkheden biedt school als mijn kind sneller door de stof ‘gaat’?
 • Welke kennis, vaardigheden, ervaring is er binnen de school aanwezig op het gebied van hoogbegaafdheid?
 • Hoe stimuleert school mijn kind om zelf na te denken, te onderzoeken, te ontdekken?

WOWcoaching & opstellingen
Mookhof 3, 3826KB AMERSFOORT
0616946704 | coach [at] marjolijnpeters.nl
Ook te volgen op Facebook

Copyright © 2007