Amersfoort
0616946704
coach [at] marjolijnpeters.nl

De hogere orde denkvragen zetten het brein van hoogbegaafden 'aan'.

De taxonomie van Bloom (lagere en hogere orde denkvragen) helpt om passend onderwijs te bieden. De kinderen die 'meer in hun mars hebben' kunnen dezelfde opdracht krijgen als de rest van de groep. Maar, van deze kinderen kan wel een uitwerking op een ander niveau gevraagd worden.

Er bestaan denkvragen van de lagere orde en denkvragen van de hogere orde. Vragen van de lagere orde doen een beroep op onthouden, begrijpen en (deels) toepassen. Om de vragen en de opdrachten van de hogere orde te kunnen beantwoorden of oplossen is het belangrijk om te kunnen analyseren, te kunnen evalueren en te kunnen creëren. Het zijn voornamelijk de meer- en hoogbegaafde kinderen die goed overweg kunnen met de hogere orde denkvragen en opdrachten.

Lagere orde: onthouden, begrijpen en toepassen.

(Bron voor de afbeeldingen: SLO).

1 - Onthouden

Informatie herinneren (herkennen, beschrijven, benoemen).

2 - Begrijpen

Ideeën of concepten uitleggen (interpreteren, samenvatten, hernoemen, classificeren, uitleggen).

3 - Toepassen

Informatie in een andere context gebruiken (bewerkstelligen, uitvoeren, gebruiken, toepassen).

Hogere orde: analyseren, evalueren en creëren.

4 - Analyseren

Informatie in stukken opdelen om de verbanden en relaties te onderzoeken (vergelijken, organiseren, uit elkaar halen, ondervragen, vinden).

5 - Evalueren

Motiveren of rechtvaardigen van een besluit of gebeurtenis (controleren, hypothetiseren, bekritiseren, experimenteren, beoordelen)

6 - Creëren

Nieuwe ideeën, producten of gezichtspunten genereren (ontwerpen, maken, plannen, produceren, uitvinden, bouwen)

WOWcoaching & opstellingen
Mookhof 3, 3826KB AMERSFOORT
0616946704 | coach [at] marjolijnpeters.nl
Ook te volgen op Facebook

Copyright © 2007